ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมที่ สำนักวิปัสสนาพุทธจันทราราม ต.หินซ้อน อแก่งคอย จ.สระบุรี การเดินทางสะดวก โทร 086 - 8134180

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมที่สำนักวิปัสสนาพุทธจันทราราม

ตรงข้ามโรงเรียนบ้านหินว้อน ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ขอเชิญผู้มีใจบุญแสวงธรรมทุกท่าน

มาปฏิบัติที่ สำนักวิปัสสนา แม่ชีฉลวยเป็นหัวหน้าคณะปฏิบัติธรรม

สถานที่สงบ บรรยากาศดีตามธรรมชาติอยู่เชิงเขาร่มรื่น

ในการนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมเป็นอย่างสูง

มีที่พักพอที่จะรับรองทุกท่าน

ปลอดภัยในการปฏิบัติธรรม และจะได้ชมสิ่งก่อสร้างสิ่งที่งดงาม

บนยอดเขา เช่นเจดีย์ 3 องค์ บนยอดภูเขาและมีที่พักบนยอดเขา

จึงขอบอกบุญมายังสาธุชนทุกท่านไปปฏิบัติธรรม

อย่าลืมหาโอกาสไปทำบุญให้มากๆจะได้เป็นสุข

อย่าลืมหาโอกาสไปปฏิบัติธรรมกันให้ได้ที่

สำนักวิปัสสนาพุทธจันทราราม ตรงข้าม

โรงเรียนบ้านหินซ้อน ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ. สระบุรี

โทร 086 - 8134180

การเดินทางสะดวก

อย่าลืมไปทำบุญกันให้ได้นะครับ

ขออำนวยอวยชัยให้ผู้ใจบุญทุกๆท่านจงตั้งมั่นในการปฏิบัติธรรม

ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัย คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์จงคุ้มครองให้ท่านจงมีแต่ความสุข

ความเจริญปราศจากทุกข์ โศกโรคภัยต่างๆ

อยู่เย็นเป็นสุข

อย่าเจ็บ อย่าจน ทุกท่านเทอญ

 

ภาพประกอบในบริเวณสำนักปฏิบัติธรรม

ศาลาปฏิบัติธรรม

(Root) 2011531_80097.jpg

เจดีย์บนยอดเขา


(Root) 2011531_80722.jpg

(Root) 2011531_80760.jpg

(Root) 2011531_80839.jpg

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมที่สำนักวิปัสสนาพุทธจันทราราม

ขอเชิญผู้มีใจบุญแสวงธรรมทุกท่าน มาปฏิบัติธรรมที่

สำนักวิปัสสนาพุทธจันทราราม ตรงข้ามโรงเรียนบ้านหินซ้อน

ต.หินว้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

     สถานที่สงบ บรรยากาศธรรมชาติอยู่เชิงเขาร่มรื่นในการนั่งสมาธิ เจริญภาวนาปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง

มีที่พักรับรองทุกท่านที่มาปฏิบัติธรรมปลอดภัย และท่านยังจะได้ชมสิ่งก่อสร้างที่งดงานบนยอดเขาและมีที่ปฏิบัติธรรมบนยอดเขาด้วยเช่นเจดีย์ 3 องค์ บนยอดเขาและมีที่พักบนยอดเขาจึงขอบอกบุญมายังผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านไปปฏิบัติธรรม

อย่าลืมหาโอกาสไปปฏิบัติกันให้ได้ที่

สำนักวิปัสสนาพุทธจันทราราม ตรงข้ามโรงเรียนบ้านหินซ้อน

ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ดำเนินงานปฏิบัติธรรมดดยแม่ชีฉลวย โทร 086 - 8134180

การเดินทางสะดวก อย่าลืมไปกันให้ได้นะครับๆ

จุดประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์

1.สร้างหอระฆัง

2.สร้างศาลากลางน้ำเพื่อปฏิบัติธรรม

3.สร้างมณฑปพระสังกัจกาย กำลังสร้างอยู่ในขณะนี้

ทำบุญ 500 บาท ได้พระสมเด็จหยดน้ำหินพระธาตุและ

ประคำแร่เหล็กน้ำพี้

ทำบุญ 5.000 บาท ได้พระหลวงปู่ทวด 1 องค์

 

เชิญร่วมทำบุญปฏิบัติธรรมที่สำนักวิปัสสนาพุทธจันทราราม ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โทร 086 - 8134180 การเดินทางสะดวก