(Root) 2012511_82326.jpg

ด้วยขณะนี้ทางวัดภูจวง ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานีขอบอกบุญมายังสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ หล่อหลวงพ่อ พุทธประสพโชค

หน้าตักกว้าง 5.59 เมตร สูง 8 เมตร ฐานกว้าง 9 เมตร

งานเริ่มวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ถึง วันที่ 3 มิถุนายน 2555

กำหนดการ

31 พฤษภาคม 2555 เวลา 16.00 น.ร่วมพิธีบวชชีพราหมณ์ ปฏิบัติธรรม

                                                           บวชเนกขัมรับศิล 8

  1 มิถุนายน    2555  ร่วมสวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาจาก

                                             มหาเปรียญ 9 ประโยค

                                  เวลา 19.00 น.มีพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเสริมบารมี

                                                          และร่วมสวดมนต์ถึงเที่ยงคืนครึ่ง

  2 มิถุนายน    2555  เวลา 07.00 น.พิธีบวงสรวงเทวดา เจ้าที่เจ้าทาง

                                                           เจ้าป่าเจ้าเขา

                                   เวลา 09.00 น. พิธีหล่อหลวงพ่อพุทธประสพโชค

                                                            เสร็จภายในวันเดียว

 3 มิถุนายน 2555 ลาศิล

**สอบถามเพิ่มเติมร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่

พระอาจารย์หนุ่ย รักษาการแทนเจ้าอาวาส โทร 082 - 1776255

การเดินทางสะดวกถนนลาดยางตลอดจนถึงวัด

การเดินทางไปได้หลายเส้นทางถ้าท่านมาทางอู่ทองให้ใช้

ถนนอู่ทอง - ด่านช้าง - บ้านไร่ เลยด่านช้างประมาณ 20 กิโลถึงวัด

หรือถ้าท่านมาทางดอนเจดีย์ให้มุงตรงมาที่ สี่แยกสระกระโจมเลี้ยวขวา

วิ่งตรงอย่างเดียว ผมมีภาพถ่ายประกอบการเดินทาง

                 ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้สาธุชน

ผู้ใจบุญทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอายุมั่นขวัญยืน

ห่างไกลจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวงด้วยเทอญ

(Root) 2012511_82418.jpg(Root) 2012511_82418.jpg(Root) 2012511_82418.jpg

ภาพบริเวณวัดภูจวงและธรรมชาติสองข้างทางไปวัดภูจวง

กุฏิเจ้าอาวาส

 (Root) 2012511_81474.jpg

กุฏิพระสงฆ์

(Root) 2012511_81515.jpg

(Root) 2012511_81561.jpg

ศาลาทำบุญ

(Root) 2012511_82457.jpg

ฐานตั้งพระพุทธรูป

(Root) 2012511_81640.jpg

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด

(Root) 2012511_82238.jpg

ถนนที่ผ่านหน้าวัดภูจวง พร้อมธรรมชาติ

(Root) 2012511_81682.jpg

(Root) 2012511_81722.jpg

 (Root) 2012511_81770.jpg

ถนนบ้านไร่ - หนองฉาง

(Root) 2012511_82887.jpg

ทางเข้าบริเวณวัด

(Root) 2012511_81928.jpg

(Root) 2012511_81977.jpg

ทางเข้าวัดภูจวงจากถนนใหญ่ ถนนบ้านไร่ - หนองฉาง

(Root) 2012511_82012.jpg

(Root) 2012511_82056.jpg

ทิวทัศน์สองข้างทางไปวัดภูจวง

(Root) 2012511_82093.jpg

(Root) 2012511_82129.jpg

(Root) 2012511_82171.jpg

(Root) 2012511_82197.jpg

(Root) 2012511_82238.jpg

บ้านทัพคล้าย

(Root) 2012511_82273.jpg

(Root) 2012511_82326.jpg

(Root) 2012511_82326.jpg

(Root) 2012511_82326.jpg

(Root) 2012511_82326.jpg

(Root) 2012511_82326.jpg

(Root) 2012511_82326.jpg

(Root) 2012511_82326.jpg

(Root) 2012511_82418.jpg

(Root) 2012511_82368.jpg

ดูภาพประกอบกับธรรมชาติน่าเดินทางไปทำบุญที่วัดภูจวงถ่ายรูป

ไว้เป็นที่ระลึกนะครับและบางช่วงจอดรถลงไปถ่ายภาพที่น่าประทับใจ

ได้อีกมากไปทำบุญและมึความสุขกับธรรมชาติเมื่ออ่านแล้วอย่าลืม

นะครับไปทำบุญกันให้ได้เททองหล่อพระองค์ใหญ่ ภาพที่ท่านเห็นผม

ถ่ายเมื่อเวลาประมาณ 17.40 น.

และทางวัดกำลังก่อสร้างถาวรวัตถุอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นกุฏิสงฆ์

ศาลาทรุดต้องสร้างใหม่ อุโบสถ์ก็ยังไม่มี วัดภูจวงเป็นวัดเมื่อไม่นาน

มานี้เอง จึงต้องสร้างเอาไว้เพื่อพระสงฆ์ได้ประกอบศาสนกิจของสงฆ์

ต่อไปส่วนชาวบ้านก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาให้วัดในหมู่บ้านมีพร้อม

เหมือนวัดอื่นๆชาวบ้านประชาชน พ่อค้าชาวไร่ชาวนาคณะกรรมการ

วัดจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาวัดในหมู่บ้านให้ดีขึ้นแต่ก็ยังขาดทุน

ทรัพย์ในการก่อสร้างอีกหลายอย่างตามลำพังในหมู่บ้านก็ไม่เสร็จแน่

จึงได้บอกบุญมายังผู้ใจบุญทุกท่านได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ เช่น

เหล็กเส้น อิฐ หิน ปูน ทราย กระเบื้อง สังกะสีได้ตามกำลังศรัทธา

โดยตรงที่ วัดภูจวง ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

โทร 082 - 1776255 ได้ทุกวัน

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อหลวงพ่อพุทธประสพโชค วัดภูจวง ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โทร 082 - 1776255 การเดินทางสะดวก